Du er ikke logget innLogg inn

Startside

AY er tilgjengelig som les-versjon for alle, men så snart du skal gjøre egne tilpasninger for et oppdrag, så må du ha abonnement. Når du har opprettet din egen ytelsesbeskrivelse, kan du enkelt aktivere eller deaktivere ytelser (på alle nivåer), du kan legge inn egen spesifikasjon (fritekst) og laste opp vedlegg. Du kan opprette ubegrenset antall ytelsesbeskrivelser i ditt abonnement. 

Hvem benytter AY?

arkitekt rådgiverArkitekter som leverer arkitekttjenester og som ønsker å identifisere og avklare alle ytelser. En generert PDF av ytelsesbeskrivelsen kan f.eks brukes som kontraktsvedlegg.

 

 

 

lokale og sentrale myndigheterprofesjonelle byggeiereBestillere av arkitekttjenester, f.eks kommune, som ønsker å få bedre oversikt, samt muligheten for å spesifisere alle ytelsene i oppdragsbeskrivelsen.

 
 
 
 
 Illustrasjonsbilder er hentet fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK)

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no